SKZ heeft vergunning voor 3 kotter-ligplaatsen te Haarlem op een unieke plaats in de binnenstad.
Nabij Kelderwindekade aan de basis van de herbouwde molen de Adriaan.
Hier is ook de voormalige werf Zuidam gesitueerd geweest, waar reeds in de vroege middeleeuwen zeegaande schepen werden gebouwd en gerepareerd.
En mogelijk zijn er zelfs kotters gebouwd,
Momenteel is er nog een soort van gerestaureerde hellingbaan te zien die niet meer proffesioneel in gebruik is.
Voor alle duidelijkheid SKZ heeft geen werf en werffaciliteiten.
Vergunning loopt tot 1 jan 2025.

In deze historische setting is het mogelijk voor een drietal kotters om lichte "werkzaamheden" uit te voeren aan het schip.

Medio 2023 liggen er de SKZ-kotters Sarah, Godefrida en WL10
De SKZ-ligplaatsen zijn verzegd met alle een verlenging naar 2023.

SKZ ligplaats is niet overdraagbaar.
Permanent bewonen is niet toegestaan.
SKZ bestuur besluit over de kotterligplaatsen.
SKZ hanteert een wachtlijst principe.
SKZ hanteert een SKZ ligplaatsreglement hiervoor.

Gemeente Haarlem wil geen andere kotters tijdelijk op de ligplaatsen toelaten

Indien er een tijdelijke ligplaats te Haarlem wordt toegewezen is dat door de Havendienst Haalem.
En hiervoor worden de normale kosten voor gerekend door de Havendienst.

Ligplaats Haarlem